Koronaforebygging i Sør-Sudan

Allerede før koronapandemien var Sør-Sudan truet av sult. Nå er situasjonen verre. Mange mennesker som er avhengig av små bedrifter og dagarbeid har mistet inntekten. Sammen med Adventistkirken i Sør-Sudan og Norge, vil ADRA nå hjelpe til med forebygging og lindring.

ADRA og menigheten vil spre informasjon og kunnskap om hvordan man kan forebygge korona i hovedstaden Juba, som er området med flest smittede i Sør-Sudan. Det er planlagt å installere 90 håndvaskstasjoner i sentrale områder som markeder, busstasjoner, brønner og ved kirker. Håndvaskstasjonene skal ha rent vann og såpe.

ADRA vil også samarbeide med kirken for å identifisere og støtte husholdninger som har mistet levebrødet sitt på grunn av koronapandemien. Disse familiene vil få nødhjelpspakker med mat bestående av 7,5 kg ris, 10 kg bønner, 2 pakker salt, 1,5 liter matolje og 10 kg maismel.

Kostnadene for dette prosjektet er ca. 150 000 kr. Av dette gis 100 000 kr fra katastrofeofferet som tas opp i kollekt i menighetene i Norge en gang i året. De resterende 50 000 dekkes av gaver som gis til ADRA.

Beløp:
NOK
Betalingsmetode
Vi tilbyr å håndtere skattefradrag for alle gaver på kr. 500,- eller mer.
 
Powered by Cornerstone