Utdanning

Utdanning er nøkkelen til livskvalitet og bærekraftig utvikling. Din gave er en nøkkel som åpner dører og gir barn og unge muligheter og håp for framtiden. Takk fordi du er en nøkkelperson i ADRAs arbeid!

Alle barn har rett til å gå på skolen og få kvalitetsutdanning. Likevel er det 262 millioner barn og ungdommer i verden som ikke går på skolen. God utdanning betyr blant annet at barn faktisk skal lære når de er på skolen, men mange barn dropper ut av skolen fordi undervisningskvaliteten er for dårlig.

Alle barn, uansett funksjonsevne, skal inkluderes i klasserommet og få lov til å lære etter sine forutsetninger. 80 % av alle med nedsatt funksjonsevne bor i dag i utviklingsland.

Barn og ungdom som av ulike årsaker holdes utenfor skolen, er sårbare for moderne slaveri: menneskehandel, tvangsarbeid og rekruttering til militante grupper. De risikerer å måtte arbeide uten lønn og under uakseptable arbeids- forhold, eller å bli giftet bort som barn og bli gravide mens de selv er barn.

 

Utdanning
Utdanning
Utdanning er nøkkelen til livskvalitet og bærekraftig utvikling. Din gave er en nøkkel som åpner dører og gir barn og unge muligheter og håp for framtiden. Takk fordi du er en nøkkelperson i ADRAs arbeid!
Beløp:
NOK
Betalingsmetode
Vi tilbyr å håndtere skattefradrag for alle gaver på kr. 500,- eller mer.
 
Powered by Cornerstone