Gavekort/Hjelpemiddel (kort i posten)

Hjelpemiddel

Mange steder i verden blir barn og voksne med funksjonsnedsettelser gjemt bort. De får ikke gå på skolen og er mer sårbare for utnytting.

Abdul er 12 år og bor i Syria. Hans største drøm var å få gå ut og være sammen med de andre barna.

I ADRAs prosjekter inkluderer vi barn og ungdommer med spesielle behov. Det kan være ved å distribuere hjelpemidler som rullestoler, rullatorer, krykker eller mobilitetsstokker.

Dette gavekortet går til å hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelser i prosjektområdene våre i Syria, Mali, Niger, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, Uganda og Myanmar.

Powered by Cornerstone