Gavekort/Julegaven til Syria (kort i posten)

Julegaven til Syria

Konflikten i Syria er langvarig og brutal.  13,5 millioner mennesker er i behov for hjelp ifølge OCHA. Av disse er 6 millioner barn.  Om lag halvparten av landets opprinnelige befolkning har flyktet og om lag en tredjedel  av den gjenværende befolkningen er flyktninger i eget land.


ADRA er en av få humanitære organisasjoner som har tilgang til å jobbe i Syria. Mange  flyktninger bor i uferdige bygninger eller  skolebygg. Ved å rehabilitere hus og bygninger, vann og avløpssystemer, blir de midlertidige bostedene bedre egnet til å bo i. Skolebygg blir rehabilitert og midlertidige klasserom satt opp. Barn får psykososial støtte og fristeder der de kan få lov til å være barn. ADRA støtter også et beskyttelseshjem for spesielt sårbare og utsatte kvinner og barn. Dette senteret er det første i  sitt slag i Syria.
 

Powered by Cornerstone