Gavekort/Geit (kort i posten)

Geit

Ved å gi dette gavekortet, gir du et bidrag til ADRAs geitebankprosjekter. En geitebank kan fungere slik: ADRA finner et egnet prosjektområde og danner en geitekomite blant lokalbefolkningen i det aktuelle området. Komiteen finner fram til familiene som har størst behov for geiter. Landsbyens geitekomite får en geitebukk og mottakerne to geiter. De første geitekillingene fra geitene gis tilbake til banken, for igjen å bli distribuert til andre trengende familier – og slik fortsetter det. Smart, ikke sant? Geitene er forholdsvis rimelige, enkle i matveien og kan bevege seg i ulendt terreng. Fra geitene kan familiene få melk og kjøtt, og de kan også selge ei geit dersom de har behov for penger. Mottakere av ADRA-geitene får også opplæring i husdyrhold og gode råd fra veterinær.
 

Powered by Cornerstone