Gavekort/Julegaven Læringspakka (PDF)

Julegaven Læringspakka

Nesten dobbelt så mange barn går på skole i dag enn ved årtusenskiftet. Det er fint! Men bildet slår sprekker når vi vet at det fortsatt er ca. 60 millioner barn som står uten skoletilbud. Halvparten av disse barna lever i land med kriser, krig og konflikt. Mange får avbrutt skolegangen fordi de må flykte. I tillegg skulle 200 millioner ungdommer ha fått lov til å fullføre ungdomsskole og videregående skole.


Ekstrem fattigdom stenger for læring og muligheter – og leder barna dypere inn i fattigdomsspiralen. Forskjellene øker, og livskvaliteten trues.  


At barn går på skolen er heller ingen garanti for at de lærer noe der. 250 millioner barn kan ikke, etter fire år på skolen, lese enkle setninger eller regne enkle mattestykker. Det er derfor videreutdanning av lærere er så viktig.  


ADRA Norge gir utdanning i Mali, Niger, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia og Myanmar. 
 

Powered by Cornerstone