Gavekort/Keep Girls Safe (PDF)

Keep Girls Safe

Keep Girls Safe er ADRAs prosjekt mot menneskehandel og moderne slaveri i Nord-Thailand. Vi jobber forebyggende i landsbyene ved blant annet Hjemmet har plass til opp til 30 jenter. Her er et trygt sted å bo, omsorg og mulighet til utdanning. Mange kommer fra etniske minoriteter og mangler statsborgerskap og rettigheter. ADRA hjelper jentene i prosessen med å søke om statsborgerskap og få rettigheter til skolegang, studielån og helsetjenester.

Powered by Cornerstone