Gavekort/Skoleutstyr (PDF)

Skoleutstyr

Din gave er en nøkkel som åpner dører slik at barn og ungdom kan få utdanning og jobbmuligheter. Hvert eneste menneske uten skolegang representerer store ubenyttede ressurser i et samfunn. ADRA jobber for at alle barn skal få gå på skolen, inkludert jenter, barn med nedsatt funksjonsevne og minoriteter. Mange steder er distribusjon av skole- materiell en del av arbeidet for å få barna på skolen. ADRAs arbeid for utdanning er helhetlig og inkluderer videreutdanning av lærere, bygging av klasserom, brønner og latriner og utstyr som pulter og stoler.  Det er veldig viktig at alle i lokalsamfunnet er med og tar ansvar og forstår hvor viktig det er at barna får utdanning.

Denne gaven blir mangedoblet ved å bli brukt som match til ADRAs Norad-støttede utdanningsprogram i Niger, Mali, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia og Myanmar. 
 

Powered by Cornerstone